December 2019

Zondag 1 december.

 

De 1e zondag van de maand en dan wordt in Scheulder meerstemmig gezongen door het gemengd zangkoor Sint Barbara. Maar de 1e zondag in december is ook kermis zondag en het feest van de H. Barbara (4 dec.) patrones van onze parochie. Maar op deze zondag vierde ons koor ook het St. Ceciliafeest en huldigde een jubilaris; Ine Aarts-Merk met haar 25-jarig jubileum. Niet zo maar alleen een zangers jubileum, in die 25 jaar was ze naast voorzitter ook secretaris en penningmeester en bestuurslid. Na huldiging in de kerk door onze voorzitter Jan van Oppen werden de aanwezige kerkgangers uitgenodigd om samen een kop koffie met bijbehoren te komen drinken in het gemeenschapshuis. Daar werd Ine nog eens extra in de bloemetjes gezet en werd ook aandacht geschonken aan het feit dat dit ons Sint Ceciliafeest was.

 

In [Ons Fotoalbum] krijgt u, aan de hand van verschillende foto's, een indruk van deze gebeurtenis.