Kroniek van het kerkelijk zangkoor Sint Barbara te Scheulder. deel 4

Toch moesten de taken van koster/organist doorgaan. En er moesten ook kerkdiensten gezongen worden. En weer geschiedde een wondertje! Weer was er, 'enne joong oet Sjuulder" zover, dat hij de taak zo goed en zo kwaad als het kon, overnam. Het was de toen 11-jarige Mathieu Franssen. In een van de moeilijkste perioden, die het koor gekend heeft, hielp hij het over de crisis heen, daarbij gesteund en geholpen door A. Jacobs uit Sibbe. Tot op de dag van vandaag (1981) zijn beiden als koster/organist en als orgelbegeleider op zon- en feestdagen het koor van Scheulder trouw gebleven, Pro Deo. (lett. "Voor God" diensten die gratis worden verricht.) Een woord van waardering en oprechte dank is in deze kroniek wel op z'n plaats.

 

Het leven van een vereniging verloopt zoals het leven van mensen. Er zijn goede en er zijn kwadedagen en na de winter volgt altijd weer de lente en de zomer. Voor het kerkkoor van Scheulder brak een nieuwe groei- en bloeiperiode aan in de herfst van het jaar 1960. Vanaf 6 november tot en met 13 november werd in de parochie een misweek gehouden door de Paters Norbertijnen. Pastoor J. Bours schrijft erover: "Deze week ter bevordering van het samenvieren van offer en offermaaltijd door priester en gelovigen is zeer geslaagd, door de goede opkomst en het aandachtig luisteren en meedoen van de parochianen. Moge als vrucht van deze misweek het levend contact tussen priester en gelovigen bij de viering van het heilig offer steeds dieper worden".

 

Een van de mooiste vruchten van de misweek was de heropleving van het koor, dat binnen korte tijd 24 leden telde en onder de bezielende leiding van Nendus Pasmans al gauw meerdere hoogtepunten wist te bereiken. De eerste dekenale korendag werd een groot succes.

Het gregoriaans, dat daar te berde werd gebracht, viel erg in de smaak en oogstte veel lof. Toen het koor van Scheulder optrad, hoorde men in de zaal fluisteren, "dat zijn zeker de mannen van het hele dorp".

De poging in 1961 ondernamen om een jongenskoortje op te richten met de bedoeling later goeden zangers te krijgen voor het mannenkoor mislukte. maar het mannenkoor floreerde als nooit tevoren.

Een nieuwe lichting was aangetreden, een groepje jonge kerels met goede stemmen en een directeur, die met liefde en geheel belangeloos de dirigeerstok op bekwame maar bescheiden wijze hanteerde. In 1963 werd hij door de hele parochie spontaan gehuldigd, bij gelegenheid van zijn 40-jarig zangersjubileum.

Door zijn ijveren werd in 1967 een jeugdkoortje opgericht, dat nu in 1981 is uitgegroeid tot 37 leden en op voortreffelijke wijze de kerkdiensten mee opluistert of buiten de parochie feestelijke gebeurtenissen mee verzorgt.

Het Jeugdkoor in het jubileumjaar 1981