Kroniek van het kerkelijk zangkoor Sint Barbara te Scheulder

 

In het Roomsch-katholijk jaarboek van het Koninkrijk der Nederlanden 1835 ..., Volume 9

 

Hierin kunnen we lezen dat in het dekenaat Gulpen naast de dekenale kerk ook meerdere kapellen bestonden die door een desservant (ook wel deservitor genoemd), dit is een bedienaar van de parochie of wel een waarnemend pastoor, of monnik. Ook kunnen we hier lezen dat de eerste pastoor van Scheulder, P. J. Keesmeekers,  daarvoor werkzaam was in Vijhlen als vicaris (1843). Daarvoor was deze geestelijke kapelaan in "Ubog-over-Worms" zoals we kunnen opmaken uit de Godsdienstvriend van 1847:

 

En dat een zekere J. J. Wijnands in 1842 vicaris desservant was in Schuler (Wijlre) lezen we in een Handboekje uit 1867.

 

  • succursalen = nevenvestiging(en)

  • desservant/deservitor = bedienaar/waarnemend geestelijk van een parochie/rectoraat

  • vicaris = plaatsvervanger van een geestelijk ambtsdrager (de deken in Gulpen)

 

Aankondiging uit het handboekje voor de zaken der Roomsch Katholieke eredienst (zie hierboven).

 

 

WYSIWYG Web Builder