Kroniek van het kerkelijk zangkoor Sint Barbara te Scheulder bij het

125-jarig jubileum 2006

Het groots opgezette eeuwfeest werd op 21.22 en 29 maart 1981 met drie plechtige Hoogmissen en was een daverend succes en alles onder muzikale leiding van Nendus Pasmans. Zoals vermeld was er een mannenkoor en jeugdkoor dus samen was er ook een gemengd koor en daarin lag onze kracht. De veelzijdigheid.

De overgang naar gemengd koor ging heel geleidelijk. Op 21 mei 1982 trad pastoor Kusters af als voorzitter van het zangkoor. Hij vond dat iemand van het koor voorzitter moest zijn omdat er misschien een tijd zou komen dat Scheulder geen pastoor zou hebben. Dhr. Jean Jaspar werd als eerste voorzitter gekozen.

In 1983 werd er op 9 april het jubileum gevierd van Nendus Pasmans en wel 60 jaar koorzanger en 40 jaar directeur van ons koor. Hem werd ter gelegenheid de koninklijke onderscheiding in zilver, behorende bij de orde van Oranje Nassau, uitgereikt. In de daarop volgende jaren werd er ook goed gezongen, maar de animo, en daamee ook het ledenaantal, liep terug, ook mede het feit dat koorleden trouwden en elders gingen wonen.

op een vergadering in 1989 werd alweer vooruit gekeken naar het 110-jarig bestaan van ons koor. Naar aanleiding van wat gezondheidsproblemen heeft de heer Pasmans aangegeven ermee te willen stoppen. De heer Rob Heidendal uit Margraten werd bereid gevonden het koor over te nemen. overeengekomen was dat de heer Pasmans het gregoriaans nog 1 jaar bleef dirigeren alsook het jeugdkoortje van meisjes die nog geen lid van het "groot" koor waren.

 

Het aantrekken van Rob Heidendal per 1 augustus 1990 bleek een gouden greep te zijn. Het enthoudiasme en de lol aan het zingen was weer helemaal terug op het oksaal.

Bijna samen met Rob Heidendal kwam ook Arno Drummen als organist om de meerstemmige missen te begeleiden.

Er werd besloten het 110-jarig jubileum te vieren met een concert. Aan het concert werkten mee;

 

 

Muzikale leiding Rob Heidendal.

 

Het was weer een muzikaal hoogtepunt. Na het concert werd het bestuur door de gemeente Margraten gevraagd een korendag te organiseren voor de koren van de gemeente Margraten. Deze korendag is gehouden op 5 april 1992 te Scheulder. Na afloop werd besproken dit om toerbeurt te organiseren in alle kerkdorpen.

Het jeugdkoortje werd na 1 jaar non-actief weer nieuw leven ingeblazen o.l.v. Marie-Jeanne Lemmen-Janssen.

Martin Slenter is in de loop van 1992 het gregoriaans gaan dirigeren (even wennen) en daarmee is er een einde gekomen aan een tijdperk van ± 50 jaar dirigentschap door Nendus Pasmans (dur papa).

Onder leiding van Rob Heidendal werden nog vele hoogtepunten bereikt maar jammer genoeg werd de samenwerking verbroken doordat de dirigent in Denekamp ging wonen vanwege werkzaamheden. Jammer.

De door Rob Heidendal naar voren geschoven Sjef Streukens werd bereid gevonden tijdelijk de dirigeerstok over te nemen. Zijn eerste repetitie was op 27 augustus 1993 en de laatste uitvoering met Pasen 1994. Onder leiding van Sjef Streukens werd een mis van Mozart ingestudeerd, welke door Enrico Delamboy werd begeleid.

 

De heer Toon Jacobs had inmiddels aangegeven ermee te willen stoppen. De ietwat andere wijze van gregoriaans zingen en de nieuwe uitdaging als organist in Sibbe gaven hiervoor de doorslag. De heer Jacobs was ± 40 jaar organist in Scheulder.

Vanaf die dag werden de missen (behalve de meerstemmige) meestal a capella gezongen. Nederlandstalige missen (volkszang) werden nog een tijd door Jack van Oppen begeleid.

 

Op 24 maart 1994 heeft de heer Paul Merk toegezegd dirigent te willen worden van ons koor. De samenwerking liep ten einde op 5 september 1997 en op 8 september stond het koor al onder leiding van dhr. Math Alberigs te repeteren. Naast de vaste meerstemmige mis, één keer in de maand en feestdagen, korendagen, bruiloften enz. werd er weer naar een muzikaal hoogtepunt toegewerkt: een Scheulder Concert 2000 m.m.v. Hub Delamboy, Elena Lemmen, Marie-Jeanne Lemmen-Janssen, Anita Janssen, Johan Souren, Bert Simons, Bess Franssen, Tanja van der Kooij, Marga Haan en natuurlijk het Kerkelijk Zangkoor St. Barbara. een waar muziekfeest.

Goed georganiseerd door het bestuur o.l.v. voorzitster Ine Arts, 10 dames en 12 heren.

 

Tijdens de jaarvergadering van 7 maart 2003 werd vooruitgekeken naar het jubileum 2006. 125 jaar Kerkelijk Zangkoor St. Barbara en werd er een comité samengesteld: het Jubico.

Dit is zo ongeveer de levensloop van het koor, natuurlijk waren er vele mooie hoogtepunten ook in die jaren die niet zijn opgetekend. het waren niet alleen muzikale maar ook feestelijke hoogtepunten zoals Ceciliafeesten, samen wandelen (laatste zondag voor de zomervakantie) of een uitvoering geven in bijv. Bemelen, Maastricht, bruiloften en andere feesten.

 

Vele onderscheidingen van de Gregoriusvereniging werden verleend aan koorleden, bronzen bij 12,5 jaar, zilveren bij 25 jaar en gouden bij 40 jaar. Ook tijdens het 125-jarig jubileum zijn er weer een aantal jubilarissen en dat geeft toch aan dat zij samen graag zingen en dat het de moeite waard is er bij te horen.

 

Veel succes voor de toekomst!