Onze huidige dirigent, Mart Dullens is gepensioneerd muziekdocent van sg. Het Sophianum Gulpen. Kreeg zijn muzikale vorming als jonge knaap op accordeon en in de plaatselijke harmonie. Zijn professionele opleiding volgde hij aan het conservatorium te Maastricht waar hij afstudeerde voor de hoofdvakken Trompet, HaFa, Koordirectie, AMV en Schoolmuziek. In de daaropvolgende jaren volgden cursussen/workshops bij o.a. Kurt Thomas opleiding in Utrecht, Stemvorming, ademtechniek, koorscholing aan het conservatorium in Tilburg en diverse workshops van de KNZV in Utrecht.

Sinds augustus 2007 is hij onze dirigent en bouwt hij enthousiast verder aan een geschikt repertoire voor ons koor.
Nendus Pasmans(♰) 26-03-1917-27-02-2001
Vele decennia lang de muzikale steunpilaar van zingend Scheulder. Onder zijn leiding floreerden het mannenkoor, een jongenskoortje, een jeugdkoor en stond hij aan de basis van het gemengdzangkoor St. Barbara.

De vele verdiensten die hij voor het koor en de Scheulderse gemeenschap heeft gehad kunt u nalezen in de koorkroniek.
Rob Heidendal(♰)dirigeerde het koor van 1989 tot 1993. Hij moest deze functie opgeven omdat hij voor zijn werk naar Denekamp verhuisde.
Het 110-jarig jubileum werd onder zijn deskundige leiding een groot succes.
Rob Streukens nam in augustus 1993 het dirigeerstokje over van Rob Heidendal. Onder zijn leiding werd o.a. een mis van Mozart ingestudeerd die begeleid werd door Enrico Delamboye, zoon van de tenor Hubert Delamboye.
Rob Streukens stopte na de paasvieringen van 1994 als dirigent.
Paul Merk nam op 24 maart 1994 de leiding van het koor op zich die duurde tot september 1997.
Math Alberigs(♰)  nam de leiding over en onder zijn leiding werd het 125-jarig jubileum gevierd. Details hierover leest u in onze koorhistorie.
Hij verliet het koor begin 2007 en werd opgevolgd door Mart Dullens.